Αποστειρωτές UV

Η Τεχνολογία UVC LED χρησιμοποιείται ευρέως στην απολύμανση και στις συσκευές αποστείρωσης για 60 χρόνια. Έχει αποδειχτεί πως βοηθάει στην εξουδετέρωση έως και 99,9% των μικροβίων και βακτηρίων καταστρέφοντας με φυσικό τρόπο το DNA & RNA τους.